15 หนังสือดี ที่ผู้ค้า-ผู้ขาย Online E-Commerce ทุกท่านควรได้อ่าน

Quote : Today is a Reader, Tomorrow a Leader

เรามักจะได้ยินมาตั้งแต่เด็กว่าการทำธุรกิจจำต้องอาศัยประสบการณ์ ซึ่งสิ่งที่เป็นความจริงทุกประการ แต่ทางลัดหนึ่ง ที่จะทำให้ท่านได้รับประสบการณ์จากการทำธุรกิจได้เร็วและต้นทุนต่ำที่สุดก็คือ "การอ่านหนังสือ" ที่เขียนโดยผู้ที่มีประสบการณ์ตรงจากการทำสิ่งต่างๆ ในเรื่องนั้นๆ ผมเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือที่สุด และผลที่ได้จากการอ่าน ได้มาออกดอกออกผล ก็ในตอนที่ได้เริ่มทำธุรกิจนี่แหละ ในบทความนี้ ทางผมจะมาแบ่งปัน 15 หนังสือ ที่ผู้ค้า ผู้ขาย Online E-Commerce ทุกท่านควรได้อ่าน กระผมเห็นว่ามีประโยชน์อย่างยิ่ง หากได้นำหนังสือที่ดี มาแบ่งปันให้กับลูกค้าของผม และผู้ที่เข้ามาอ่านบทความนี้ทุกท่าน โดยหนังสือที่ผมได้แนะนำมานี้ เป็นหนังสือที่ผมได้อ่านมา และได้นำมาปรับใช้กับ ตัวธุรกิจจำหน่ายซองไปรษณีย์พลาสติกของผมเอง ผมหวังว่าบทความนี้จะมีประโยชน์ไม่มาก ก็น้อยแก่ผู้ที่เข้ามาอ่านบทความนี้ทุกท่านนะครับ จะได้ขายดีกันทุกๆท่าน หากท่านผู้อ่านคิดว่าเป็นประโยชน์อย่าลืม Share เก็บไว้หรือไม่ก็นำไปเผยแพร่ต่อ ไปชมกันเลย ว่าจะมีเล่มใดบ้าง ที่ผมได้แนะนำ : )

• หนังสือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดแล้วนะครับ :)

• ขอให้ขายดีๆ แล้วอย่าลืมมาซื้อ ซองไปรษณีย์พลาสติก เรานะครับผม 😁

• Share เก็บไว้ใช้วันหลังได้น้า ^^

July 7, 2019, 7 p.m.
Share : Facebook Google

ซองไปรษณีย์พลาสติก กล่องไปรษณีย์ ถุงแก้ว และอุปกรณ์แพ็คกิ้งอื่นๆ