ซองพัสดุ, ซองไปรษณีย์พลาสติก ขนาดอะไร ไว้ใส่อะไร?

Aug. 27, 2018, 2 p.m.
Share : Facebook Google

ซองไปรษณีย์พลาสติก กล่องไปรษณีย์ ถุงแก้ว และอุปกรณ์แพ็คกิ้งอื่นๆ