ทดสอบคุณภาพของซองไปรษณีย์พลาสติก

ความทนทานต่อน้ำหนัก
ทดสอบโดยนำลูกน้ำหนัก 8 กิโลกรัม และครกกับสากน้ำหนักรวมประมาณ 3.5กิโล บรรจุใส่ในถุงพัสดุ เพื่อทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนัก จากการทดลอง ซองไปรษณีย์พลาสติกไม่มีการเสียหายจากการรับน้ำหนัก 11.5 กิโลกรัม ผลจากการทดสอบพบว่า ถุงทุกขนาดสามารถรับน้ำหนักเกินกว่า 10 กิโลกรัมได้
กาวปิดสนิท ไม่สามารถดึงออกได้
ซองพลาสติกทุกขนาดจะมีกาวอยู่ที่ลิ้นถุง สามารถผนึกถุงได้อย่างสะดวกด้วยกาวจากลิ้นของซองไปรษณีย์ เมื่อทำการแปะแล้วจะไม่สามารถเปิดถุงได้อีกครั้ง เพื่อป้องกันการขโมย และยังสามารถป้องกันของหล่นหาย เมื่อขนส่งของกับทางขนส่ง
ความเหนียวและยืดหยุนของถุง
ถุงพัสดุของเรา ได้ทำการทดสอบความเหนียว นอกจากที่เราได้ทำการทดลองด้วยการใส่ลูกน้ำหนัก เรายังได้ทำการดึงโดยจับทั้งสองฝั่งของถุง และดึงอย่างรุนแรงทั้งสองข้างเพื่อทดสอบว่าตะเข็บขอบถุงมีการขาดออกหรือไม่ เพื่อทดสอบความเหนียวและความทดทานต่อตะเข็บ จากการทดสอบ ตะเข็บของถุงพัสดุไม่ขาดออกจากกันและถุงพัสดุมีความเหนียวไม่ขาดโดยง่าย
ป้องกันน้ำ
จากการทดสอบซองไปรษณีย์พลาสติก โดยในน้ำเข้าไปให้เต็มถุง ผลการทดสอบไม่พบรอยรั่วของถุงพัสดุแต่อย่างใด

ซองไปรษณีย์พลาสติก แบบราคาส่ง ลดราคา
Nov. 23, 2016, 7 p.m.
Share : Facebook Google

ซองไปรษณีย์พลาสติก กล่องไปรษณีย์ ถุงแก้ว และอุปกรณ์แพ็คกิ้งอื่นๆ