ซองไปรษณีย์พลาสติก ขนาดอะไร ไว้ใส่อะไรได้บ้าง?

Aug. 9, 2019, 8:30 a.m.
Share : Facebook Google

ซองไปรษณีย์พลาสติก กล่องไปรษณีย์ ถุงแก้ว และอุปกรณ์แพ็คกิ้งอื่นๆ