สารจาก Dearcowboy.com
เนื่องจากปัจจุบันมีการแข่งขันที่สูงขึ้นในอุตสาหกรรมซองพลาสติก จึงทำให้บางร้านแข่งขันโดยการโชว์สินค้าที่มีราคาถูก โดยยังไม่ได้รวมค่าจัดส่งเข้าไป เพื่อผลประโยชน์กับธุรกิจของลูกค้าเอง เราจึงอยากให้ลูกค้าเปรียบเทียบราคาของร้านเรา และร้านอื่นๆโดยรวมกับค่าจัดส่งเข้าไปแล้ว สำหรับค่าจัดส่งของร้านเราจะอยู่ที่ 50บาท/ครั้ง (Kerry) และเมื่อยอด 650บาทจัดส่งฟรี Kerry

48 results - showing 21 to 40.
 1. ซองไปรษณีย์พลาสติก 100ซอง (38x51cm) เบอร์ 4 | GRADE A [ขนส่งบริษัท]

  ซองไปรษณีย์พลาสติก 100ซอง (38x51cm) เบอร์ ...

  325.0 บาท

  ขายแล้ว : 895 ชิ้น

  แสดงความคิดเห็น ได้ที่นี่

 2. ซองไปรษณีย์พลาสติก 100ซอง (45x60cm) เบอร์ 5 | GRADE A [ขนส่งบริษัท]

  ซองไปรษณีย์พลาสติก 100ซอง (45x60cm) เบอร์ ...

  450.0 บาท

  ขายแล้ว : 522 ชิ้น

  (1)

 3. ซองไปรษณีย์พลาสติก 100ซอง (50x70cm) เบอร์ 6 | GRADE A [ขนส่งบริษัท]

  ซองไปรษณีย์พลาสติก 100ซอง (50x70cm) เบอร์ ...

  685.0 บาท

  ขายแล้ว : 227 ชิ้น

  แสดงความคิดเห็น ได้ที่นี่

 4. ซองไปรษณีย์พลาสติก 100ซอง (60x80cm) เบอร์ 7 | GRADE A [ขนส่งบริษัท]

  ซองไปรษณีย์พลาสติก 100ซอง (60x80cm) เบอร์ ...

  885.0 บาท

  ขายแล้ว : 205 ชิ้น

  แสดงความคิดเห็น ได้ที่นี่

 5. ซองไปรษณีย์พลาสติก 100ซอง (25x35cm) ขนาด A4 ผิวมัน | GRADE A

  ซองไปรษณีย์พลาสติก 100ซอง (25x35cm) ขนาด ...

  165.0 บาท

  ขายแล้ว : 470 ชิ้น

  แสดงความคิดเห็น ได้ที่นี่

 6. ซองไปรษณีย์พลาสติก 100ซอง (20x35cm) เบอร์ 1 ผิวมัน | GRADE A

  ซองไปรษณีย์พลาสติก 100ซอง (20x35cm) เบอร์ ...

  150.0 บาท

  ขายแล้ว : 1352 ชิ้น

  (4)

  สินค้าจะเข้าเร็วๆนี้
 7. ซองไปรษณีย์พลาสติก 100ซอง (28x40cm) เบอร์ 2 ผิวมัน | GRADE A

  ซองไปรษณีย์พลาสติก 100ซอง (28x40cm) เบอร์ ...

  210.0 บาท

  ขายแล้ว : 1958 ชิ้น

  (8)

  สินค้าจะเข้าเร็วๆนี้
 8. ซองไปรษณีย์พลาสติก 100ซอง (32x43cm) เบอร์ 3 ผิวมัน | GRADE A

  ซองไปรษณีย์พลาสติก 100ซอง (32x43cm) เบอร์ ...

  285.0 บาท

  ขายแล้ว : 1007 ชิ้น

  (2)

 9. ซองไปรษณีย์พลาสติก 100ซอง (38x51cm) เบอร์ 4 ผิวมัน | GRADE A

  ซองไปรษณีย์พลาสติก 100ซอง (38x51cm) เบอร์ ...

  350.0 บาท

  ขายแล้ว : 888 ชิ้น

  (2)

  สินค้าจะเข้าเร็วๆนี้
 10. ซองไปรษณีย์พลาสติก 100ซอง (45x60cm) เบอร์ 5 ผิวมัน | GRADE A

  ซองไปรษณีย์พลาสติก 100ซอง (45x60cm) เบอร์ ...

  500.0 บาท

  ขายแล้ว : 368 ชิ้น

  แสดงความคิดเห็น ได้ที่นี่

 11. ซองไปรษณีย์พลาสติก 25ซอง (25x35cm) ขนาด A4 | GRADE A

  ซองไปรษณีย์พลาสติก 25ซอง (25x35cm) ขนาด ...

  60.0 บาท

  ขายแล้ว : 266 ชิ้น

  (1)

 12. ซองไปรษณีย์พลาสติก 25ซอง (17x30cm) เบอร์ 0 | GRADE A

  ซองไปรษณีย์พลาสติก 25ซอง (17x30cm) เบอร์ ...

  45.0 บาท

  ขายแล้ว : 11 ชิ้น

  แสดงความคิดเห็น ได้ที่นี่

 13. ซองไปรษณีย์พลาสติก 25ซอง (20x35cm) เบอร์ 1 | GRADE A

  ซองไปรษณีย์พลาสติก 25ซอง (20x35cm) เบอร์ ...

  55.0 บาท

  ขายแล้ว : 159 ชิ้น

  แสดงความคิดเห็น ได้ที่นี่

 14. ซองไปรษณีย์พลาสติก 25ซอง (28x40cm) เบอร์ 2 | GRADE A

  ซองไปรษณีย์พลาสติก 25ซอง (28x40cm) เบอร์ ...

  65.0 บาท

  ขายแล้ว : 508 ชิ้น

  แสดงความคิดเห็น ได้ที่นี่

 15. ซองไปรษณีย์พลาสติก 25ซอง (32x43cm) เบอร์ 3 | GRADE A

  ซองไปรษณีย์พลาสติก 25ซอง (32x43cm) เบอร์ ...

  80.0 บาท

  ขายแล้ว : 490 ชิ้น

  (1)

 16. ซองไปรษณีย์พลาสติก 25ซอง (38x51cm) เบอร์ 4 | GRADE A

  ซองไปรษณีย์พลาสติก 25ซอง (38x51cm) เบอร์ ...

  100.0 บาท

  ขายแล้ว : 629 ชิ้น

  (1)

 17. ซองไปรษณีย์พลาสติก 25ซอง (45x60cm) เบอร์ 5 | GRADE A

  ซองไปรษณีย์พลาสติก 25ซอง (45x60cm) เบอร์ ...

  160.0 บาท

  ขายแล้ว : 435 ชิ้น

  แสดงความคิดเห็น ได้ที่นี่

 18. ซองไปรษณีย์พลาสติก 25ซอง (50x70cm) เบอร์ 6 | GRADE A

  ซองไปรษณีย์พลาสติก 25ซอง (50x70cm) เบอร์ ...

  195.0 บาท

  ขายแล้ว : 291 ชิ้น

  (1)

 19. ซองไปรษณีย์พลาสติก 25ซอง (60x80cm) เบอร์ 7 | GRADE A

  ซองไปรษณีย์พลาสติก 25ซอง (60x80cm) เบอร์ ...

  270.0 บาท

  ขายแล้ว : 275 ชิ้น

  แสดงความคิดเห็น ได้ที่นี่

 20. ซองไปรษณีย์พลาสติก 50 ซอง (20x30+4cm) Size S | สีชมพู เกรดประหยัด

  ซองไปรษณีย์พลาสติก 50 ซอง (20x30+4cm) ...

  55.0 บาท

  ขายแล้ว : 868 ชิ้น

  แสดงความคิดเห็น ได้ที่นี่

 • วิธีการชำระเงิน
 • DELIVERY
Dearcowboy.com